molendevlijt.nl

Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde

 

Ambachtelijk korenmolenaarsgilde
Een groep van circa 40 korenmolenaars is aangesloten bij het AKG, wat staat voor Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Het merendeel van deze molenaars is beroepsmolenaar. Deze groep van molenaars komt verschillende keren per jaar bijeen in vergadering of studiedag voor het uitwisselen van gegevens van producten, samenstelling melanges, prijzen, enz. en om de samenwerking te bevorderen wat betreft verpakking, receptuur lesstof en publicaties.
Al deze molens voeren ook het schild (zie afbeelding) dat zichtbaar is opgehangen buiten of binnen op de molen. Dat schild staat voor kwaliteit.
De molenaars moeten dan ook aan verschillende eisen voldoen om voor het schild in aanmerking te komen. Zo wordt de molenaar geballoteerd wat betreft het maalproces. Hij moet kennis hebben van de maalstenen en van het graan. Hij moet kunnen omgaan met de molen en de molen moet voldoen aan de eisen van netheid en hygiëne.

Deze eisen zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het AKG welke bovenstaande eisen inhouden, maar AKG: Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde ook dat hij het embleem mag voeren op al zijn verpakkingsmateriaal en reclame.
Molen "De Vlijt" is sinds 1977 aangesloten bij het AKG. Als u dit embleem dus tegenkomt op de molen dan betekent dit dat de Molenaar voldoet aan de eisen die het AKG stelt en dat het graan tussen de molenstenen wordt gemalen waardoor het zijn smaak en geur blijft behouden. Op deze eeuwenoude manier van malen hebben de natuurlijke eigenschappen van de korrel het minst te lijden.
Natuurlijk zijn er in de molenwinkel nog veel meer producten te koop, geheel afgestemd op haar of hem die er plezier in beleven om zelf te bakken en zelf uit te proberen maar ook voor haar en hem die met de mixen goed overweg kunnen. De molenaar weet er alles van.